TOP

Funkcja VBA: Array

Opis

Funkcja VBA Array zwraca tablicę zawierającą wartości przekazane jako argumenty.


Składnia Array

Array(wartość_0, wartość_1, wartość_2 itd.)

Przykład VBA Array

Użycie funkcji Array w celu uzyskania tablicy zawierającej określone wartości:

Sub ArrayExample()
  
   'Tablica składająca się z 4 elementów
   array = Array("www", "moonexcel", "com", "ua")
  
   'Wyświetlaj elementy osobno
   MsgBox array(0) 'Zwroty: www
   MsgBox array(1) 'Zwroty: moonexcel
   MsgBox array(2) 'Zwroty: kom
   MsgBox array(3) 'Zwroty: ua
  
   'Wyświetl wszystkie elementy tablicy (oddzielone „.”)
   MsgBox Join(array, ".") 'Zwroty: www.moonexcel.com.ua
  
End Sub