TOP

函数VBA:Array

描述

VBA Array 函数返回一个包含作为参数传递的值的数组。


语法 Array

Array(值_0、值_1、值_2 等)

示例 VBA Array

使用 Array 函数获取包含指定值的数组:

Sub ArrayExample()
  
   '由 4 个元素组成的数组
   array = Array("www", "moonexcel", "com", "ua")
  
   '单独显示项目
   MsgBox array(0) '返回:www
   MsgBox array(1) '返回:moonexcel
   MsgBox array(2) '返回:com
   MsgBox array(3) '返回:ua
  
   '显示数组的所有元素(用“.”分隔)
   MsgBox Join(array, ".") '返回:www.moonexcel.com.ua
  
End Sub