TOP

İşlev VBA: Array

Tanım

VBA Array işlevi, argüman olarak iletilen değerleri içeren bir dizi döndürür.


Sözdizimi Array

Array(değer_0, değer_1, değer_2, vb.)

Örnek VBA Array

Belirtilen değerleri içeren bir dizi elde etmek için Array işlevini kullanma:

Sub ArrayExample()
  
   '4 elemandan oluşan dizi
   array = Array("www", "moonexcel", "com", "ua")
  
   'Öğeleri ayrı ayrı görüntüle
   MsgBox array(0) 'İade: www
   MsgBox array(1) 'İade: moonexcel
   MsgBox array(2) 'İade: com
   MsgBox array(3) 'İade: ua
  
   'Dizinin tüm öğelerini görüntüle ("." ile ayrılmış olarak)
   MsgBox Join(array, ".") 'İade: www.monexcel.com.ua
  
End Sub