ВГОРУ

Функція VBA: InStrRev

Опис

Функція VBA INSTRREV повертає ціле число, що відповідає першій знайденій позиції значення в рядку символів, починаючи пошук справа.

Функція InStrRev повертає 0, якщо відповідності не знайдено.


Синтаксис INSTRREV

InStrRev(текст, значення)

Або

InStrRev(текст, значення, початковий номер, регістр)

Приклад VBA InStrRev

Визначимо позицію значення XLP, починаючи пошук праворуч від тексту:

Sub InStrRevExample()
  
   text = "REF: XLP-54-21-XLP-9"
  
   'Перша позиція "XLP" у тексті під час пошуку справа
   position = InStrRev(text, "XLP")
  
   MsgBox position 'Повертає: 17
  
End Sub
Функція, яка знаходить позицію значення зліва від тексту - це функція INSTR.