TOP

İşlev VBA: InStrRev

Tanım

VBA INSTRREV işlevi, sağdan başlayarak karakter dizesindeki değerin ilk bulunan konumuna karşılık gelen bir tam sayı döndürür.

InStrRev işlevi, eşleşme bulunamazsa 0 değerini döndürür.


Sözdizimi INSTRREV

InStrRev(metin, değer)

Veya

InStrRev(metin, değer, başlangıç numarası, büyük/küçük harf)

Örnek VBA InStrRev

Aramayı metnin sağından başlatarak XLP değerinin konumunu belirleyin:

Sub InStrRevExample()
  
   text = "REF: XLP-54-21-XLP-9"
  
   'Arama yaparken metinde "XLP"nin ilk konumu sağdadır
   position = InStrRev(text, "XLP")
  
   MsgBox position 'İade: 17
  
End Sub
Metnin solundaki değerin konumunu bulan fonksiyon INSTR fonksiyonudur.