TOP

Funkcja VBA: InStrRev

Opis

Funkcja VBA INSTRREV zwraca liczbę całkowitą odpowiadającą pierwszej znalezionej pozycji wartości w ciągu znaków, zaczynając od prawej strony.

Funkcja InStrRev zwraca 0, jeśli nie znaleziono dopasowania.


Składnia INSTREV

InStrRev(tekst, wartość)

Lub

InStrRev(tekst, wartość, numer początkowy, wielkość liter)

Przykład VBA InStrRev

Określ położenie wartości XLP, rozpoczynając wyszukiwanie po prawej stronie tekstu:

Sub InStrRevExample()
  
   text = "REF: XLP-54-21-XLP-9"
  
   'Pierwsza pozycja „XLP” w tekście podczas wyszukiwania znajduje się po prawej stronie
   position = InStrRev(text, "XLP")
  
   MsgBox position 'Powroty: 17
  
End Sub
Funkcja znajdująca położenie wartości po lewej stronie tekstu to funkcja INSTR.