TOP

Funcția VBA: InStrRev

Descriere

Funcția VBA INSTRREV returnează un număr întreg corespunzător primei poziții găsite a valorii în șirul de caractere, începând din dreapta.

Funcția InStrRev returnează 0 dacă nu se găsește nicio potrivire.


Sintaxă INSTRREV

InStrRev(text, valoare)

Sau

InStrRev(text, valoare, număr de început, caz)

Exemplu VBA InStrRev

Determinați poziția valorii XLP pornind căutarea din dreapta textului:

Sub InStrRevExample()
  
   text = "REF: XLP-54-21-XLP-9"
  
   'Prima poziție a lui „XLP” în text la căutare este în dreapta
   position = InStrRev(text, "XLP")
  
   MsgBox position 'Retururi: 17
  
End Sub
Funcția care găsește poziția valorii în stânga textului este funcția INSTR.