TOP

Îmbinați celulele fără a pierde text

Descriere

Să presupunem că avem multe celule pe care trebuie să le îmbinăm împreună cu text. Setul standard Excel are o funcție similară: „Imbinare și centrare”, dar la efectuarea îmbinării, lasă doar textul celulei celei mai exterioare. Deci trebuie să folosim propria noastră macrocomandă în astfel de scopuri.


Codul VBA pentru macrocomandă

Pentru a face acest lucru, deschideți editorul Visual Basic (Alt+F11), introduceți modulul VBA (Insert - Module) și copiați acolo textul acestei proceduri:

Sub MergeCell()
  Const sDELIM  As String = " "
  Dim  rCell   As Range
  Dim  sMergeStr As String
  
  If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
  
  With Selection
    For Each rCell In .Cells
      sMergeStr = sMergeStr & sDELIM & rCell.Text
    Next rCell
    
    Application.DisplayAlerts = False
    .Merge Across:=False
    Application.DisplayAlerts = True
    
    .Item(1).Value = Mid(sMergeStr, 1 + Len(sDELIM))
  End With
End Sub

Salvați și reveniți la Excel.

Acum selectați celulele necesare și rulați macrocomandă (Alt+F8) (nume macro: "MergeCell").