TOP

Împărțirea automată a textului după separatorul dat

GETSUBSTR() Descriere

Mai jos veți găsi o funcție care vă va ajuta să împărțiți textul în părți pe baza separatorului specificat.


Codul VBA pentru macrocomandă

Pentru a adăuga o macrocomandă, deschideți editorul Visal Basic (Alt+F11), introduce un nou modul de program gol (Insert - Module) și copiați acolo textul acestei funcție:

Function GETSUBSTR(Txt, Delimiter, n) As String
  Dim x As Variant
   x = Split(Txt, Delimiter)
   If n > 0 And n - 1 <= UBound(x) Then
    GETSUBSTR = x(n - 1)
   Else
    GETSUBSTR = ""
   End If
End Function

Salvați și reveniți la Excel. Acum, în funcțiile personalizate, puteți găsi funcția noastră GETSUBSTR().

GETSUBSTR(text; delimitator; numărul secvenței fragmentului)

Unde:

Articole pe tema: