TOP

SQL-Lecția 2. Selectarea datelor (SELECT)

Prima și cea mai importantă declarație din SQL este SELECT. Cu ajutorul acestuia, putem selecta câmpurile (coloanele) cu date din tabel de care avem nevoie.


1. Selectarea câmpurilor individuale.

Run SQLSELECT Product FROM Sumproduct

Vedem că interogarea noastră SQL a selectat coloana Produs din tabelul Sumproduct.

2. Selectarea mai multor câmpuri.

Să presupunem că trebuie să alegem numele și cantitatea produsului vândut. Pentru a face acest lucru, listăm pur și simplu câmpurile necesare separate prin virgulă:

Run SQLSELECT Product, Quantity FROM Sumproduct

3. Selectarea tuturor coloanelor.

Dacă trebuie să obținem întregul tabel cu toate câmpurile, atunci pur și simplu puneți un asterisc (*):

Run SQLSELECT * FROM Sumproduct

Felicitări, ați făcut primele interogări SQL.

Toate instrucțiunile din SQL nu sunt sensibile la majuscule, așa că le puteți scrie atât cu litere mari, cât și cu litere mici (de regulă, este obișnuit să le scrieți cu majuscule pentru a le distinge de numele câmpurilor și tabelelor). Numele tabelelor și câmpurilor sunt, dimpotrivă, sensibile la majuscule și trebuie scrise exact ca în baza de date.