TOP

Traducere Google în LibreOffice Calc

Descriere

Funcționalitatea standard a programului LibreOffice Calc nu include funcții pentru traducerea textului în alte limbi. Cu toate acestea, orice utilizator poate crea o astfel de funcție în mod independent.

În acest articol, ne vom uita la funcția personalizată GoogleTranslate_YouLibreCalc(), care vă va permite să traduceți text direct într-o celulă din orice foaie de lucru.

Funcția folosește site-ul pentru a traduce textul „Google Translate” și poate fi folosit în orice formulă atât independent, cât și împreună cu alte funcții standard.StarBASIC cod pentru funcția Google Translate

A adauga funcția Google Translate , deschide meniul Tools - Macros - Edit Macros... , Selectați Module1 și copiați următorul text în modul:

Option VBASupport 1

Function GoogleTranslate_YouLibreCalc(TextToTranslate As String, SrcLang As String, TrgLang As String)
 ' moonexcel.com.ua 
 Dim FCalc   As Object
 Dim WebsiteURL As String 
 Dim XMLHTTP  As Object
 Dim oHTML   As Object
 Dim HTMLDoc  As HTMLDocument
 Dim ObjClass  As Object
  
 FCalc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess") 
 TextToTranslate = FCalc.callFunction("ENCODEURL", Array(TextToTranslate))
 
 SrcLang = LCase(SrcLang)
 TrgLang = LCase(TrgLang)
 
 IF SrcLang = "zh-cn" Then SrcLang = "zh-CN"
 IF SrcLang = "zh-tw" Then SrcLang = "zh-TW"
 
 IF TrgLang = "zh-cn" Then TrgLang = "zh-CN"
 IF TrgLang = "zh-tw" Then TrgLang = "zh-TW" 
  
 WebsiteURL = "https://translate.google.com/m?sl=" + SrcLang + "&tl=" + TrgLang + "&hl=en&q=" + TextToTranslate
  
 ' Executăm apelul API către serverul web folosind cererea AJAX 
 Set XMLHTTP = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
 
 XMLHTTP.Open "GET", WebsiteURL, False 
 XMLHTTP.Send
 
 ' Creăm un document HTML folosind textul de răspuns al solicitării AJAX 
 Set oHTML = CreateObject("HTMLFile")
 With oHTML
    .Open
    .Write XMLHTTP.responseText
    .Close
 End With
 
 ' Convertim textul HTML într-un model de obiect folosind biblioteca de elemente web Microsoft HTML Object Library 
 Set HTMLDoc = oHTML 
 
 Set ObjClass = HTMLDoc.getElementsByClassName("result-container").Item(0)
 If Not ObjClass Is Nothing Then
  GoogleTranslate_YouLibreCalc = ObjClass.innerText  
 End If 
 
 ' Eliberăm memoria 
 Set ObjClass = Nothing
 Set oHTML  = Nothing
 Set XMLHTTP = Nothing 
End Function

Apoi, aproape Macro Editor și reveniți la foaia de lucru LibreOffice Calc , selectați orice celulă și utilizați noua noastră funcție GoogleTranslate_YouLibreCalc() .

Folosind extensia

De asemenea, puteți utiliza funcția GOOGLETRANSLATE() instalând extensia gratuită YouLibreCalc.oxt sau versiunea sa cu funcții complete YLC_Utilities.oxt .

După aceea, această funcție va fi disponibilă în toate fișierele care vor fi deschise în LibreOffice Calc.