ВГОРУ

Сума, цифри, число прописом українською мовою в Excel

Опис

Дуже часто буває що нам необхідно відобразити цифри прописом українською мовою в Ексель. Наприклад, відобразити прописом кількість сторінок в документі - цифру "27" як "Двадцять сім".

Також, для цілей бухгалтерського обліку, вартість торгівельної операції потрібно прописувати словами. Наприклад, суму 10 568,23 відобразити прописом як "Десять тисяч п'ятсот шістдесят вісім грн. 23 коп.", тобто необхідна сума прописом українською мовою, проте в Excel немає стандартної функції для таких цілей.


VBA код для функції SUMINWORDS

Нижче ви знайдете готову функцію на VBA, яка переводить будь-яке число в його текстове відображення українською мовою, тобто в число прописом. Перед використанням, цю функцію необхідно додати у вашу книгу.

Для цього:

 1. Натисніть клавіші ALT+F11, щоб відкрити редактор Visual Basic
 2. Додайте новий порожній модуль через меню Insert - Module
 3. Скопіюйте і вставте туди текст цієї функції:
Function SUMINWORDS(n As Double, curr As Variant, kop As Variant) As String
 'moonexcel.com.ua 
 Dim Nums1, Nums2, Nums3, Nums4 As Variant
 
 Nums0 = Array("", "одна ", "дві ", "три ", "чотири ", "п'ять ", "шість ", "сім ", "вісім ", "дев'ять ")
 Nums1 = Array("", "один ", "два ", "три ", "чотири ", "п'ять ", "шість ", "сім ", "вісім ", "дев'ять ")
 Nums2 = Array("", "десять ", "двадцять ", "тридцять ", "сорок ", "п'ятдесят ", "шістдесят ", "сімдесят ", _
            "вісімдесят ", "дев'яносто ")
 Nums3 = Array("", "сто ", "двісті ", "триста ", "чотириста ", "п'ятсот ", "шістсот ", "сімсот ", _
            "вісімсот ", "дев'ятсот ")
 Nums4 = Array("", "одна ", "дві ", "три ", "чотири ", "п'ять ", "шість ", "сім ", "вісім ", "дев'ять ")
 Nums5 = Array("десять ", "одинадцять ", "дванадцять ", "тринадцять ", "чотирнадцять ", _
            "п'ятнадцять ", "шістнадцять ", "сімнадцять ", "вісімнадцять ", "дев'ятнадцять ")
 
 If n < 1 Then
  SUMINWORDS = "Нуль " & curr & " " & Round((n - Fix(n)) * 100) & " " & kop
  
If curr = "" Then
  SUMINWORDS = "Нуль"
End If
   
  Exit Function
 End If
 'розділяємо число на розряди, використовуючи допоміжну функцію Class
 ed   = Class(n, 1)
 dec  = Class(n, 2)
 sot  = Class(n, 3)
 tys  = Class(n, 4)
 dectys = Class(n, 5)
 sottys = Class(n, 6)
 mil  = Class(n, 7)
 decmil = Class(n, 8)
 sotmil = Class(n, 9)
 bil  = Class(n, 10)
  
 'перевіряємо мільярди
 Select Case bil
  Case 1
   bil_txt = Nums1(bil) & "мільярд "
  Case 2 To 4
   bil_txt = Nums1(bil) & "мільярди "
  Case 5 To 9
   bil_txt = Nums1(bil) & "мільярдів "
 End Select
  
 'перевіряємо мільйони
 Select Case sotmil
  Case 1 To 9
   sotmil_txt = Nums3(sotmil)
 End Select
 
 Select Case decmil
  Case 1
   mil_txt = Nums5(mil) & "мільйонів "
   GoTo www
  Case 2 To 9
   decmil_txt = Nums2(decmil)
 End Select
 
 Select Case mil
  Case 0
   If decmil > 0 Then mil_txt = Nums4(mil) & "мільйонів "
  Case 1
   mil_txt = Nums1(mil) & "мільйон "
  Case 2, 3, 4
   mil_txt = Nums1(mil) & "мільйона "
  Case 5 To 9
   mil_txt = Nums1(mil) & "мільйонів "
 End Select
 
 If decmil = 0 And mil = 0 And sotmil <> 0 Then sotmil_txt = sotmil_txt & "мільйонів "
 
www:
 sottys_txt = Nums3(sottys)
 
 'перевіряємо тисячі
 Select Case dectys
  Case 1
   tys_txt = Nums5(tys) & "тисяч "
   GoTo eee
  Case 2 To 9
   dectys_txt = Nums2(dectys)
 End Select
 
 Select Case tys
  Case 0
   If dectys > 0 Then tys_txt = Nums4(tys) & "тисяч "
  Case 1
   tys_txt = Nums4(tys) & "тисячa "
  Case 2, 3, 4
   tys_txt = Nums4(tys) & "тисячі "
  Case 5 To 9
   tys_txt = Nums4(tys) & "тисяч "
 End Select
 
 If dectys = 0 And tys = 0 And sottys <> 0 Then sottys_txt = sottys_txt & " тисяч "
 
eee:
 sot_txt = Nums3(sot)
 
 'перевіряємо десятки
 Select Case dec
  Case 1
   ed_txt = Nums5(ed)
   GoTo rrr
  Case 2 To 9
   dec_txt = Nums2(dec)
 End Select
 
 ed_txt = Nums0(ed)

rrr:
 'формуємо підсумковий рядок
 SUMINWORDS = bil_txt & sotmil_txt & decmil_txt & mil_txt & sottys_txt & dectys_txt _
 & tys_txt & sot_txt & dec_txt & ed_txt & curr & " " & Round((n - Fix(n)) * 100) & " " & kop

 If curr = "" Then
  SUMINWORDS = bil_txt & sotmil_txt & decmil_txt & mil_txt & sottys_txt & dectys_txt _
 & tys_txt & sot_txt & dec_txt & ed_txt
 End If
 
 SUMINWORDS = UCase(Mid(SUMINWORDS, 1, 1)) + Mid(SUMINWORDS, 2)
 
End Function
 
 'допоміжна функція для виділення з числа розрядів
Private Function Class(M, I)
 Class = Int(Int(M - (10 ^ I) * Int(M / (10 ^ I))) / 10 ^ (I - 1))
End Function

Збережіть файл та поверніться в Excel.

Використання функції

Тепер ви можете вставити створену функцію в будь-яку комірку аркуша цієї книги звичайним способом - через майстер функцій (кнопка в рядку формул, категорія Визначені користувачем ) або просто набравши її в комірці вручну і вказавши в якості аргументу комірку з сумою. Також, в параметрах функції можна зазначати назву валюти (гривня, долар, євро...) та назву сотих (копійки, центи...):

=SUMINWORDS(текст; валюта; соті)

Якщо в параметрі "валюта" проставити порожні подвійні лапки (""), тоді сума буде виводитись як ціле число прописом:

Статті по темі: