Сума, число, цифри прописом в Excel

Дуже часто буває що нам необхідно відобразити цифри прописом (наприклад, відобразити прописом кількість сторінок в документі), або для цілей бухгалтерського обліку, вартість торгівельної операції потрібно прописувати словами, тобто необхідна сума прописом, проте в Excel немає стандартної функції для таких цілей.

Нижче ви знайдете готову функцію на VBA, яка переводить будь-яке число в його текстове відображення українською мовою, тобто в суму прописом. Перед використанням, цю функцію необхідно додати у вашу книгу.

Для цього:

 1. Натисніть клавіші ALT + F11 , щоб відкрити редактор Visual Basic
 2. Додайте новий порожній модуль через меню Insert - Module
 3. Скопіюйте і вставте туди текст цієї функції:
Function SUMINWORDS(n As Double, curr As Variant, kop As Variant) As String
 'moonexcel.com.ua 
 Dim Nums1, Nums2, Nums3, Nums4 As Variant
 
 Nums0 = Array("", "одна ", "дві ", "три ", "чотири ", "п'ять ", "шість ", "сім ", "вісім ", "дев'ять ")
 Nums1 = Array("", "один ", "два ", "три ", "чотири ", "п'ять ", "шість ", "сім ", "вісім ", "дев'ять ")
 Nums2 = Array("", "десять ", "двадцять ", "тридцять ", "сорок ", "п'ятдесят ", "шістдесят ", "сімдесят ", _
            "вісімдесят ", "дев'яносто ")
 Nums3 = Array("", "сто ", "двісті ", "триста ", "чотириста ", "п'ятсот ", "шістсот ", "сімсот ", _
            "вісімсот ", "дев'ятсот ")
 Nums4 = Array("", "одна ", "дві ", "три ", "чотири ", "п'ять ", "шість ", "сім ", "вісім ", "дев'ять ")
 Nums5 = Array("десять ", "одинадцять ", "дванадцять ", "тринадцять ", "чотирнадцять ", _
            "п'ятнадцять ", "шістнадцять ", "сімнадцять ", "вісімнадцять ", "дев'ятнадцять ")
 
 If n < 1 Then
  SUMINWORDS = "Нуль " & curr & " " & Round((n - Fix(n)) * 100) & " " & kop
  
If curr = "" Then
  SUMINWORDS = "Нуль"
End If
   
  Exit Function
 End If
 'розділяємо число на розряди, використовуючи допоміжну функцію Class
 ed = Class(n, 1)
 dec = Class(n, 2)
 sot = Class(n, 3)
 tys = Class(n, 4)
 dectys = Class(n, 5)
 sottys = Class(n, 6)
 mil = Class(n, 7)
 decmil = Class(n, 8)
 sotmil = Class(n, 9)
 bil = Class(n, 10)
  
'перевіряємо мільярди
 
 Select Case bil
 
Case 1
   bil_txt = Nums1(bil) & "мільярд "
Case 2 To 4
   bil_txt = Nums1(bil) & "мільярди "
Case 5 To 9
   bil_txt = Nums1(bil) & "мільярдів "
     
 End Select
  
'перевіряємо мільйони
 
 Select Case sotmil
  Case 1 To 9
   sotmil_txt = Nums3(sotmil)
 End Select
 
 Select Case decmil
  Case 1
   mil_txt = Nums5(mil) & "мільйонів "
   GoTo www
  Case 2 To 9
   decmil_txt = Nums2(decmil)
 End Select
 
 Select Case mil
 Case 0
   If decmil > 0 Then mil_txt = Nums4(mil) & "мільйонів "
  Case 1
   mil_txt = Nums1(mil) & "мільйон "
  Case 2, 3, 4
   mil_txt = Nums1(mil) & "мільйона "
  Case 5 To 9
   mil_txt = Nums1(mil) & "мільйонів "
 End Select
 
 If decmil = 0 And mil = 0 And sotmil <> 0 Then sotmil_txt = sotmil_txt & "мільйонів "
 
www:
 sottys_txt = Nums3(sottys)
 'перевіряємо тисячі
 Select Case dectys
  Case 1
   tys_txt = Nums5(tys) & "тисяч "
   GoTo eee
  Case 2 To 9
   dectys_txt = Nums2(dectys)
 End Select
 
 Select Case tys
  Case 0
   If dectys > 0 Then tys_txt = Nums4(tys) & "тисяч "
  Case 1
   tys_txt = Nums4(tys) & "тисячa "
  Case 2, 3, 4
   tys_txt = Nums4(tys) & "тисячі "
  Case 5 To 9
   tys_txt = Nums4(tys) & "тисяч "
 End Select
 
 If dectys = 0 And tys = 0 And sottys <> 0 Then sottys_txt = sottys_txt & " тисяч "
 
eee:
 sot_txt = Nums3(sot)
 'перевіряємо десятки
 Select Case dec
  Case 1
   ed_txt = Nums5(ed)
   GoTo rrr
  Case 2 To 9
   dec_txt = Nums2(dec)
 End Select
 
 ed_txt = Nums0(ed)

rrr:
'формуємо підсумковий рядок
 
 SUMINWORDS = bil_txt & sotmil_txt & decmil_txt & mil_txt & sottys_txt & dectys_txt _
 & tys_txt & sot_txt & dec_txt & ed_txt & curr & " " & Round((n - Fix(n)) * 100) & " " & kop

If curr = "" Then
  SUMINWORDS = bil_txt & sotmil_txt & decmil_txt & mil_txt & sottys_txt & dectys_txt _
 & tys_txt & sot_txt & dec_txt & ed_txt
 End If
 
 SUMINWORDS = UCase(Mid(SUMINWORDS, 1, 1)) + Mid(SUMINWORDS, 2)
 
End Function
 
'допоміжна функція для виділення з числа розрядів
Private Function Class(M, I)
 Class = Int(Int(M - (10 ^ I) * Int(M / (10 ^ I))) / 10 ^ (I - 1))
End Function

Збережіть файл та поверніться в Excel. Тепер ви можете вставити створену функцію в будь-яку комірку аркуша цієї книги звичайним способом - через майстер функцій (кнопка в рядку формул, категорія Визначені користувачем ) або просто набравши її в комірці вручну і вказавши в якості аргументу комірку з сумою. Також, в параметрах функції можна зазначати назву валюти (гривня, долар, євро...) та назву сотих (копійки, центи...):

=SUMINWORDS(текст;валюта;соті)

 

Якщо в параметрі "валюта" проставити порожні подвійні лапки (""), тоді сума буде виводитись як ціле число прописом:

 

Статті по темі:

Сума, число, цифри прописом в Word

Функція імпорту валютних курсів з сайту НБУ в комірку Excel