ВГОРУ

Транслітерація з української на англійську

Опис

Якщо Вам часто доводиться перекладати кирилицю в трансліт, то ця функція - для Вас.


VBA код для функції TRANSLIT

Відкрийте редактор Visual Basic (Alt + F11), вставте новий порожній програмний модуль (Insert - Module) і скопіюйте туди текст цієї функції:

Function Translit(Txt As String) As String
 	'moonexcel.com.ua
  Dim UkrChrList As Variant
  UkrChrList = Array("а", "б", "в", "г", "ґ", "д", "е", "є", "ж", "з", "і", "ї", "й", _
  "к", "л", "м", "н", "о", "п", "р", "с", "т", "у", "ф", "х", "ц", "ч", "ш", _
  "щ", "и", "ь", "ю", "я", "А", "Б", "В", "Г", "Ґ", "Д", "Е", _
  "Є", "Ж", "З", "И", "Ї", "Й", "К", "Л", "М", "Н", "О", "П", "Р", _
  "С", "Т", "У", "Ф", "Х", "Ц", "Ч", "Ш", "Щ", "И", "Ь", "Ю", "Я", " ", "'", "’")
  Dim EngChrList As Variant
  EngChrList = Array("a", "b", "v", "h", "g", "d", "e", "ie", "zh", "z", "i", "i", "i", _
  "k", "l", "m", "n", "o", "p", "r", "s", "t", "u", "f", "kh", "ts", "ch", "sh", _
  "shch", "y", "", "iu", "ia", "A", "B", "V", "H", "G", "D", "E", _
  "Ie", "Zh", "Z", "I", "I", "I", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "R", _
  "S", "T", "U", "F", "Kh", "Ts", "Ch", "Sh", "Shch", "Y", "", "Iu", "Ia", " ", "", "")
  
  For i = 1 To Len(Txt)
    ukrChr = Mid(Txt, i, 1)
    flag = 0
    
    For j = 0 To 65
      If UkrChrList(j) = ukrChr Then
        engChr = EngChrList(j)
        flag = 1
        Exit For
      End If
    Next j
    
    If flag Then result = result & engChr Else result = result & ukrChr
  Next i
  
  Translit = result
End Function

Тепер на будь-якому аркуші цієї книги Ви можете використовувати цю функцію, вставивши її через меню Вставка - Функція, категорія Визначені користувачем (User defined):

Статті по темі: