ВГОРУ

Автоматичний поділ тексту по заданому розділювачу

GETSUBSTR() Опис

Нижче ви знайдете функцію, яка допоможе поділити текст на частини по вказаному розділювачу.


VBA код для макросу

Щоби добавити макрос, відкрийте редактор Visual Basic (Alt+F11), вставте новий порожній програмний модуль (Insert - Module) і скопіюйте туди текст цієї функції:

Function GETSUBSTR(Txt, Delimiter, n) As String
  Dim x As Variant
   x = Split(Txt, Delimiter)
   If n > 0 And n - 1 <= UBound(x) Then
    GETSUBSTR = x(n - 1)
   Else
    GETSUBSTR = ""
   End If
End Function

Збережіть та поверніться в Excel. Тепер у користувацьких функціях ви зможете знайти нашу функцію GETSUBSTR().

GETSUBSTR(текст; розділювач; порядковий номер фрагменту)

де:

Статті по темі: