TOP

Metnin verilen ayırıcıya göre otomatik bölünmesi

GETSUBSTR() Açıklama

Aşağıda, metni belirtilen ayırıcıya göre parçalara ayırmanıza yardımcı olacak bir işlev bulacaksınız.


Makro için VBA kodu

Makro eklemek için Visual Basic (Alt+F11) düzenleyicisini açın, sokmak yeni bir boş program modülü (Insert - Module) açın ve bu fonksiyonun metnini buraya kopyalayın:

Function GETSUBSTR(Txt, Delimiter, n) As String
  Dim x As Variant
   x = Split(Txt, Delimiter)
   If n > 0 And n - 1 <= UBound(x) Then
    GETSUBSTR = x(n - 1)
   Else
    GETSUBSTR = ""
   End If
End Function

Kaydedin ve Excel'ye dönün. Artık özel işlevlerde GETSUBSTR() işlevimizi bulabilirsiniz.

GETSUBSTR(metin; sınırlayıcı; parça sıra numarası)

Neresi:

Konuyla ilgili makaleler: