TOP

Metnin verilen ayırıcıya göre otomatik bölünmesi (SPLITUP)

Aşağıda, metni belirtilen ayırıcıya göre parçalara ayırmanıza yardımcı olacak bir işlev bulacaksınız.

Bunu yapmak için Visual Basic (Alt+F11) düzenleyicisini açın, yeni bir boş yazılım modülü takın (Insert - Module) ve bu işlevin metnini buraya kopyalayın:

Function SPLITUP(Txt, Delimiter, n) As String
  Dim x As Variant
   x = Split(Txt, Delimiter)
   If n > 0 And n - 1 <= UBound(x) Then
    SPLITUP = x(n - 1)
   Else
    SPLITUP = ""
   End If
End Function

Kaydedin ve Excel'ye dönün. Artık özel işlevlerde SPLITUP() işlevimizi bulabilirsiniz.

SPLITUP (metin; ayırıcı; parçanın sıra numarası) , Neresi:

Konuyla ilgili makaleler: