ВГОРУ

SQL WHERE Вираз

SQL WHERE Опис

Вираз WHERE використовується для фільтрації записів.

Він використовується для вилучення лише тих записів, які відповідають певній умові.


WHERE Синтаксис

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition
Вираз WHERE використовується не лише в інструкціях SELECT, вона також використовується в UPDATE, DELETE тощо!

Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибірку з таблиці "Customers" ("Клієнти") бази даних "Northwind":

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

SQL WHERE Приклад

Наступна SQL-інструкція вибирає всіх клієнтів із країни "Mexico" в таблиці "Customers" ("Клієнти"):

Run SQLSELECT * FROM Customers 
WHERE Country = 'Mexico'

Текстові поля проти Числових полів

SQL вимагає одинарних лапок навколо текстових значень (більшість систем баз даних також допускають подвійні лапки).

Однак числові поля не слід брати в лапки:

Run SQLSELECT * FROM Customers 
WHERE CustomerID = 1

Оператори з виразом WHERE

Наведені нижче оператори можна використовувати з виразом WHERE:

Оператор Опис
= Дорівнює
> Більше, ніж
< Менше, ніж
>= Більше, ніж або дорівнює
<= Менше, ніж або дорівнює
<> Не дорівнює. Примітка: У деяких версіях SQL цей оператор може бути записаний як !=
BETWEEN Між певним діапазоном (включно)
LIKE Пошук по шаблону
IN Щоб указати кілька можливих значень для стовпця