ВГОРУ

SQL Коментарі

SQL Коментарі

SQL Comments (Коментарі) використовуються для пояснення розділів інструкцій SQL або для запобігання виконанню самих інструкцій SQL.


Коментарі не підтримуються в базах даних Microsoft Access.

Однорядковий коментар

Однорядкові коментарі починаються з --.

Будь-який текст між -- і кінцем рядка ігноруватиметься (не виконуватиметься).

У наступному прикладі як пояснення використовується однорядковий коментар:

--Select all:
SELECT * FROM Customers

У наступному прикладі використовується однорядковий коментар, щоб ігнорувати кінець рядка:

SELECT * FROM Customers -- WHERE City='Berlin'

У наступному прикладі використовується однорядковий коментар, щоб ігнорувати інструкцію:

--SELECT * FROM Customers;
SELECT * FROM Products;

Багаторядкові коментарі

Багаторядкові коментарі починаються з /* і закінчуються */.

Будь-який текст між /* і */ ігноруватиметься.

У наступному прикладі як пояснення використовується багаторядковий коментар:

/*Select all the columns
of all the records
in the Customers table:*/
SELECT * FROM Customers

У наступному прикладі використовується багаторядковий коментар, щоб ігнорувати багато інструкцій:

/* SELECT * FROM Customers
SELECT * FROM Products
SELECT * FROM Orders
SELECT * FROM Categories */
SELECT * FROM Suppliers

Щоб проігнорувати лише частину інструкції, також використовуйте коментар /* */.

У наступному прикладі використовується коментар, щоб ігнорувати частину рядка:

SELECT CustomerName, /*City,*/ Country FROM Customers

У наступному прикладі використовується коментар, щоб ігнорувати частину інструкції:

SELECT * FROM Customers WHERE (CustomerName LIKE 'L%'
OR CustomerName LIKE 'R%' /*OR CustomerName LIKE 'S%'
OR CustomerName LIKE 'T%'*/ OR CustomerName LIKE 'W%')
AND Country='USA'
ORDER BY CustomerName