ВГОРУ

SQL LEFT JOIN

SQL LEFT JOIN Опис

Ключове слово LEFT JOIN повертає всі записи з лівої таблиці (table1) і відповідні записи з правої таблиці (table2).

Результатом буде 0 записів з правого боку, якщо немає відповідності.


LEFT JOIN Синтаксис

SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name
У деяких базах даних LEFT JOIN називається LEFT OUTER JOIN.

SQL INNER JOIN

Демонстраційна база даних

У цьому довіднику ми будемо використовувати відомий приклад бази даних "Northwind".

Нижче наведена вибірка із таблиці "Customers" ("Клієнти"):

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Та вибірка з таблиці "Orders" ("Замовлення"):

ProductIDOrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
1102489051996-07-043
2102498161996-07-051
3102503441996-07-082
4102518431996-07-081
5102527641996-07-092

SQL LEFT JOIN Приклад

Наступна SQL-інструкція вибере всіх клієнтів і будь-які замовлення, які вони можуть мати:

Run SQLSELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID 
FROM Customers 
LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID 
ORDER BY Customers.CustomerName
Ключове слово LEFT JOIN повертає всі записи з лівої таблиці (Клієнти), навіть якщо немає збігів у правій таблиці (Замовлення).