ВГОРУ

SQL CASE

SQL CASE Опис

Вираз SQL CASE переглядає умови та повертає значення, коли виконується перша умова (наприклад, оператор if-then-else). Отже, як тільки умова виконується, інструкція припинить читання та поверне результат. Якщо жодна умова не виконується, повертається значення в реченні ELSE.

Якщо немає частини ELSE і умови не виконуються, повертається NULL.


CASE Синтаксис

SELECT column1, column2, ...
CASE 
  WHEN condition1 THEN result1
  WHEN condition2 THEN result2
  WHEN conditionN THEN resultN
  ELSE result
END

Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибірку з таблиці "OrderDetails" бази даних "Northwind":

OrderDetailIDOrderIDProductIDQuantity
1102481112
2102484210
310248725
410249149
5102495140

SQL CASE Приклади

Наступна SQL-інструкція перевіряє умови та повертає значення, коли виконується перша умова:

Run SQLSELECT OrderID, Quantity,
CASE
  WHEN Quantity > 30 THEN 'The quantity is greater than 30'
  WHEN Quantity = 30 THEN 'The quantity is 30'
  ELSE 'The quantity is under 30'
END AS QuantityText
FROM OrderDetails

Даний SQL-запит сортує клієнтів за містом (City). Однак, якщо місто дорівнює NULL, сортує за країною (Country):

Run SQLSELECT CustomerName, City, Country
FROM Customers
ORDER BY
(CASE
  WHEN City IS NULL THEN Country
  ELSE City
END)