ВГОРУ

SQL INSERT INTO

SQL INSERT INTO Опис

Інструкція INSERT INTO використовується для вставки нових записів в таблицю.


INSERT INTO Синтаксис

Інструкцію INSERT INTO можна написати двома способами:

1. Вказати назви стовпців і значення, які потрібно вставити:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...)

2. Якщо ви додаєте значення для всіх стовпців таблиці, вам не потрібно вказувати назви стовпців у SQL-запиті. Однак переконайтеся, що порядок значень відповідає порядку стовпців у таблиці. Тут синтаксис INSERT INTO буде таким:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...)

Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибірку з таблиці "Customers" ("Клієнти") бази даних "Northwind":

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland

INSERT INTO Приклад

Наступна SQL-інструкція вставляє новий запис в таблицю "Customers":

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway')

Вибірка із таблиці "Customers" тепер виглядатиме так:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal Tom B. Erichsen Skagen 21 Stavanger 4006 Norway
Ви помітили, що ми не вставили жодного числа в поле CustomerID? Стовпець CustomerID є полем з автоматичною нумерацією, яке буде заповнене системою під час додавання нового запису в таблицю.

Вставити дані лише у визначені стовпці

Також можна вставляти дані лише в певні стовпці.

Наведена нижче SQL-інструкція вставить новий запис, але лише дані в стовпці "CustomerName", "City" та "Country" (CustomerID буде оновлено автоматично):

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway')

Вибірка із таблиці "Customers" тепер виглядатиме так:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal null null  Stavanger null Norway