ВГОРУ

SQL INNER JOIN

SQL INNER JOIN Опис

Ключове слово INNER JOIN вибирає записи, які мають відповідні значення в обох таблицях.


SQL INNER JOIN Синтаксис

SELECT column_name(s)
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name

SQL INNER JOIN

Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибірку із таблиці "Orders" ("Замовлення"):

ProductIDOrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
1102489051996-07-043
2102498161996-07-051
3102503441996-07-082

Та вибірка з таблиці "Customers" ("Клієнти"):

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico

SQL INNER JOIN Приклад

Наступна SQL-інструкція вибирає всі замовлення з інформацією про клієнта:

Run SQLSELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID
Ключове слово INNER JOIN вибирає всі рядки з обох таблиць, якщо є збіг між стовпцями. Якщо в таблиці "Orders" ("Замовлення") є записи, які не збігаються в "Customers" ("Клієнти"), ці замовлення не відображатимуться!

SQL INNER JOIN для поєднання трьох таблиць

Наступна SQL-інструкція вибирає всі замовлення з інформацією про клієнта та відправника:

Run SQLSELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Shippers.ShipperName 
FROM ((Orders INNER JOIN Customers 
    ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID) 
    
   INNER JOIN Shippers 
   ON Orders.ShipperID = Shippers.ShipperID)