ВГОРУ

SQL Aliases (Псевдоніми)

SQL Псевдоніми Опис

SQL псевдоніми використовуються для надання таблиці або стовпцю в таблиці тимчасового імені.

Псевдоніми часто використовуються, щоб зробити назви стовпців більш читабельними.

Псевдонім існує лише протягом поточного запиту.

Псевдонім створюється за допомогою ключового слова AS.


Псевдонім Стовпця Синтаксис

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name

Псевдонім Таблиці Синтаксис

SELECT column_name(s)
FROM table_name AS alias_name

Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибірку із таблиці "Customers" ("Клієнти"):

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico

Та вибірка з таблиці "Orders" ("Замовлення"):

ProductIDOrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
1102489051996-07-043
2102498161996-07-051
3102503441996-07-082

Приклади псевдонімів для стовпців

Наведена нижче SQL-інструкція створює два псевдоніми: один для стовпця CustomerID й інший для стовпця CustomerName:

Run SQLSELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Customer 
FROM Customers

Наступна SQL-інструкція створює два псевдоніми: один для стовпця CustomerName й один для стовпця ContactName.

Примітка: Він вимагає подвійних лапок або квадратних дужок, якщо псевдонім містить пробіли:

Run SQLSELECT CustomerName AS Customer, ContactName AS 'Contact Person' 
FROM Customers

Наступна SQL-інструкція створює псевдонім із назвою "Address" ("Адреса"), який об’єднує чотири стовпці (адреса, поштовий індекс, місто та країна):

SELECT CustomerName, Address + ', ' + PostalCode + ' ' + City + ', ' + Country AS Address 
FROM Customers

Щоб наведена вище SQL-інструкція працювала в MySQL, скористайтеся наступним:

Run SQLSELECT CustomerName, CONCAT(Address,', ',PostalCode,', ',City,', ',Country) AS Address 
FROM Customers

Щоб наведена вище SQL-інструкція працювала в Oracle, скористайтеся наступним:

SELECT CustomerName, (Address || ', ' || PostalCode || ' ' || City || ', ' || Country) AS Address 
FROM Customers

Приклад псевдоніма для таблиць

Наступна SQL-інструкція вибирає всі замовлення від клієнта з CustomerID = 4 ("Around the Horn"). Ми використовуємо таблиці "Customers" та "Orders" і надаємо їм псевдоніми таблиць "c" та "o" відповідно (тут ми використовуємо псевдоніми, щоб зробити SQL-запит коротшим):

Run SQLSELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerName 
FROM Customers AS c, Orders AS o 
WHERE c.CustomerName = 'Around the Horn' AND c.CustomerID = o.CustomerID

Наступна SQL-інструкція така сама, як і вище, але без псевдонімів:

Run SQLSELECT Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Customers.CustomerName
FROM Customers, Orders
WHERE Customers.CustomerName = 'Around the Horn' AND Customers.CustomerID = Orders.CustomerID

Псевдоніми можуть бути корисними, коли:

  • У запиті бере участь більше однієї таблиці;
  • У запиті використовуються функції;
  • Назви стовпців великі або погано читаються;
  • Два чи більше стовпців поєднані разом.