ВГОРУ

SQL-Урок 14. Створення таблиць (CREATE TABLE)

Мова SQL використовується не лише для обробки інформації, але й призначена для виконання усіх операцій з базами даних і таблицями, включаючи також створення таблиць та роботу з ними.

Існує два способи створення таблиць, використовуючи:

Варто зазначити, що, коли ви використовуєте інтерактивний інструментарій СУБД, насправді уся робота виконується операторами SQL, тобто інтерфейс сам створює ці команди непомітно для користувача (це подібно на запис макросу в Excel, коли макрорекодер записує ваші дії та перетворює їх в команди VBA).


1. Створення таблиць

Для створення таблиць програмним способом використовують оператор CREATE TABLE. Для цього потрібно вказати наступні дані:

Давайте створимо нову таблицю та назвемо її Customers:

CREATE TABLE Customers (
ID       CHAR(10) NOT NULL Primary key,
Custom_name  CHAR(25) NOT NULL,
Custom_address CHAR(25) NULL,
Custom_city  CHAR(25) NULL,
Custom_Country CHAR(25) NULL,
ArcDate    CHAR(25) NOT NULL, DEFAULT NOWO)

Так, ми спочатку вказуємо назву нової таблиці, потім в дужках перераховуємо стовпці, які будемо створювати, причому їх назви не можуть повторюватися в межах однієї таблиці. Після назв стовпців вказується тип даних для кожного поля (CHAR(10)), потім зазначаємо чи може поле містити порожні значення (NULL або NOT NULL), а також потрібно вказати поле, яке буде первинним ключем (Primary key).

Мова SQL також дозволяє визначати для кожного поля значення по замовчуванню, тобто, якщо користувач не вкаже значення для певного поля - воно буде автоматично проставлене СУБД. Значення по замовчуванню визначається ключовим словом DEFAULT при визначенні стовпців оператором CREATE TABLE.

2. Оновлення таблиць

Для того, щоб змінити таблицю в SQL використовується оператор ALTER TABLE. При використанні даного оператора слід ввести наступну інформацію:

Для прикладу, давайте додамо нову колонку в таблицю Sellers, в якій будемо зазначати телефон реалізатора:

ALTER TABLE Sellers 
ADD Phone CHAR (20)

Крім додавання стовпців, ми також можемо їх видаляти. Давайте тепер видалимо поле Phone. Для цього пропишемо наступний запит:

ALTER TABLE Sellers 
DROP COLUMN Phone

3. Видалення таблиць

Видалення таблиць здійснюється за допомогою оператора DROP TABLE. Щоби видалити таблицю Sellers_new, ми можемо прописати наступний запит:

DROP TABLE Sellers_new

В багатьох СУБД застосовуються правила, що запобігають видаленню таблиць, які є вже пов'язані з іншими таблицями. Якщо ці правила діють і ви видаляєте таку таблицю, то СУБД блокує операцію видалення до тих пір, поки не буде видалений зв'язок. Такі заходи запобігають випадковому видаленню потрібних таблиць.