TOP

Lekcja SQL 14. Tworzenie tabel (CREATE TABLE)

Język SQL służy nie tylko do przetwarzania informacji, ale także do wykonywania wszelkich operacji na bazach danych i tabelach, w tym do tworzenia i pracy z tabelami.

Istnieją dwa sposoby tworzenia tabel przy użyciu:

 • Interfejs wizualny – większość systemów DBMS posiada wizualny interfejs do interaktywnego tworzenia tabel i zarządzania nimi;
 • Instrukcje SQL — tabelami można manipulować bezpośrednio za pomocą instrukcji SQL.
 • Warto zaznaczyć, że podczas korzystania z interaktywnego zestawu narzędzi DBMS tak naprawdę cała praca odbywa się za pomocą instrukcji SQL, czyli sam interfejs tworzy te polecenia niepostrzeżenie dla użytkownika (jest to podobne do nagrywania makra w Excel, gdy rejestrator makr rejestruje Twoje działania i zamienia je na polecenia VBA).


  1. Tworzenie tabel

  Aby programowo tworzyć tabele, użyj operatora CREATE TABLE. W tym celu należy podać następujące dane:

 • nazwa tabeli podana po słowie kluczowym CREATE TABLE;
 • nazwy i definicje kolumn tabeli oddzielone przecinkami;
 • w niektórych systemach DBMS wymagane jest również określenie lokalizacji tabeli.
 • Utwórzmy nową tabelę i nazwijmy ją Customers:

  CREATE TABLE Customers (
  ID       CHAR(10) NOT NULL Primary key,
  Custom_name  CHAR(25) NOT NULL,
  Custom_address CHAR(25) NULL,
  Custom_city  CHAR(25) NULL,
  Custom_Country CHAR(25) NULL,
  ArcDate    CHAR(25) NOT NULL, DEFAULT NOWO)
  

  Tak, najpierw podajemy nazwę nowej tabeli, następnie w nawiasie podajemy kolumny, które utworzymy, a ich nazwy nie mogą się powtarzać w obrębie tej samej tabeli. Po nazwach kolumn określamy typ danych dla każdego pola (CHAR(10)), następnie określamy, czy pole może zawierać wartości puste (NULL lub NOT NULL), oraz pole, które będzie kluczem podstawowym (Primary key) należy również określić.

  Język SQL umożliwia także zdefiniowanie wartości domyślnej dla każdego pola, tzn. jeśli użytkownik nie określi wartości dla danego pola, zostanie ona automatycznie ustawiona przez system DBMS. Wartość domyślna jest definiowana przez słowo kluczowe DEFAULT podczas definiowania kolumn za pomocą operatora CREATE TABLE.

  2. Aktualizacja tabel

  Do zmiany tabeli w SQL służy operator ALTER TABLE. Korzystając z tego operatora należy wprowadzić następujące informacje:

 • nazwę tabeli, którą chcemy zmienić;
 • listę zmian, które chcemy wprowadzić.
 • Przykładowo dodajmy do tabeli Sellers nową kolumnę, w której określimy telefon sprzedawcy:

  ALTER TABLE Sellers 
  ADD Phone CHAR (20)
  

  Oprócz dodawania kolumn możemy je również usuwać. Usuńmy teraz pole Phone. W tym celu napiszemy następujące zapytanie:

  ALTER TABLE Sellers 
  DROP COLUMN Phone
  

  3. Usuwanie tabel

  Tabele usuwa się za pomocą operatora DROP TABLE. Aby usunąć tabelę Sellers_new, możemy napisać następujące zapytanie:

  DROP TABLE Sellers_new
  

  Wiele systemów DBMS ma reguły uniemożliwiające usunięcie tabel, które są już połączone z innymi tabelami. Jeśli te zasady mają zastosowanie i usuniesz taką tabelę, DBMS blokuje operację usuwania do czasu usunięcia relacji. Takie środki zapobiegają przypadkowemu usunięciu wymaganych tabel.