SQL-Урок 14. Створення таблиць (CREATE TABLE)

Мова SQL використовується не лише для обробки інформації, але й призначена для виконання усіх операцій з базами даних і таблицями, включаючи також створення таблиць та робота з ними. Існує два способи створення таблиць: 1) більшість СУБД володіють візуальним інтерфейсом для интерактивого створення таблиць та управління ними; 2) таблицями також можна маніпулювати, використовуючи оператори SQL. Варто зазначити, що, коли ви використовуєте інтерактивний інструментарій СУБД, насправді уся робота виконується операторами SQL, тобто інтерфе йс сам створює ці команди незамітно для користувача (це подібно на запис макроса в Excel, коли макрорекодер записує ваші дії та перетворює їх в команди VBA).

1. Створення таблиць

Для створення таблиць програмним способом використовують оператор CREATE TABLE. Для цього потрібно вказати наступні дані:

Давайте створимо нову таблицю та назвемо її Customers:

CREATE TABLE Customers (
ID CHAR(10) NOT NULL Primary key,
Custom_name CHAR(25) NOT NULL,
Custom_address CHAR(25) NULL,
Custom_city CHAR(25) NULL,
Custom_Country CHAR(25) NULL,
ArcDate CHAR(25) NOT NULL, DEFAULT NOWO)

Так ми спочатку вказуємо назву нової таблиці, потім в дужках перераховуємо стовпці, які будемо створювати, причому їх назви не можуть повторюватися в межах однієї таблиці. Після назв стовпців вказується тип даних для кожного поля (CHAR(10)), потім зазначаємо чи може поле містити порожні значення (NULL або NOT NULL), а також потрібно вказати поле, яке буде первинним ключем (Primary key).

Мова SQL також дозволяє визначати для кожного поля значення по замовчуванню, тобто, якщо користувач не вкаже значення для певного поля - воно буде автоматично проставлене СУБД. Значення по замовчуванню визначається ключовим словом DEFAULT при визначенні стовпців оператором CREATE TABLE.

2. Оновлення таблиць

Для того, щоб змінити таблицю в SQL використовується оператор ALTER TABLE. При використанні даного оператора слід ввести наступну інформацію:

Для прикладу давайте додамо нову колонку в таблицю Sellers, в якій будемо зазначати телефон реалізатора:

ALTER TABLE Sellers ADD Phone CHAR (20)

Крім додавання стовпців, ми також можемо їх видаляти. Давайте тепер видалимо поле Phone. Для цього пропишемо наступний запит:

ALTER TABLE Sellers DROP COLUMN Phone

3. Видалення таблиць

Видалення таблиць здійснюється за допомогою оператора DROP TABLE. Щоби видалити таблицю Sellers_new, ми можемо прописати наступний запит:

DROP TABLE Sellers_new

В багатьох СУБД застосовуються правила, що запобігають видаленню таблиць, які є вже пов'язані з іншими таблицями. Якщо ці правила діють і ви видаляєте таку таблицю, то СУБД блокує операцію видалення до тих пір, поки не буде видалений зв'язок. Такі заходи запобігають випадковому видаленню потрібних таблиць.

Статті по темі:

  • SQL-Урок 13. Додавання даних (INSERT INTO)