TOP

SQL Takma Adları

SQL Takma Adları Açıklaması

SQL takma adları, tablodaki bir tabloya veya sütuna geçici bir ad vermek için kullanılır.

Takma adlar genellikle sütun adlarını daha okunaklı hale getirmek için kullanılır.

Bir takma ad yalnızca geçerli isteğin süresi boyunca mevcuttur.

AS anahtar sözcüğü kullanılarak bir takma ad oluşturulur.


Sütun Takma Ad Söz Dizimi

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name

Takma Ad Tablosu Söz Dizimi

SELECT column_name(s)
FROM table_name AS alias_name

Gösteri veritabanı

Aşağıda "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek bulunmaktadır:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico

Ve "Orders" ("Siparişler") tablosundaki örnek:

ProductIDOrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
1102489051996-07-043
2102498161996-07-051
3102503441996-07-082

Sütunlar için takma ad örnekleri

Aşağıdaki SQL ifadesi, biri CustomerID sütunu ve diğeri CustomerName sütunu için olmak üzere iki takma ad oluşturur:

Run SQLSELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Customer 
FROM Customers

Aşağıdaki SQL ifadesi iki takma ad oluşturur: biri CustomerName sütunu için ve diğeri ContactName sütunu için.

Not: Takma ad boşluk içeriyorsa çift tırnak veya köşeli parantez gerekir:

Run SQLSELECT CustomerName AS Customer, ContactName AS 'Contact Person' 
FROM Customers

Aşağıdaki SQL ifadesi, dört sütunu (adres, posta kodu, şehir ve ülke) birleştiren "Address" ("Adres") adlı bir takma ad oluşturur:

SELECT CustomerName, Address + ', ' + PostalCode + ' ' + City + ', ' + Country AS Address 
FROM Customers

Yukarıdaki SQL ifadesinin MySQL'de çalışmasını sağlamak için aşağıdakileri kullanın:

Run SQLSELECT CustomerName, CONCAT(Address,', ',PostalCode,', ',City,', ',Country) AS Address 
FROM Customers

Yukarıdaki SQL ifadesinin Oracle'de çalışmasını sağlamak için aşağıdakileri kullanın:

SELECT CustomerName, (Address || ', ' || PostalCode || ' ' || City || ', ' || Country) AS Address 
FROM Customers

Tablolar için takma ad örneği

Aşağıdaki SQL ifadesi, CustomerID = 4 ("Around the Horn") olan müşteriden gelen tüm siparişleri seçer. "Customers" ve "Orders" tablolarını kullanıyoruz ve onlara sırasıyla "c" ve "o" tablo takma adlarını veriyoruz (burada SQL sorgusunu kısaltmak için takma adlar kullanıyoruz):

Run SQLSELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerName 
FROM Customers AS c, Orders AS o 
WHERE c.CustomerName = 'Around the Horn' AND c.CustomerID = o.CustomerID

Aşağıdaki SQL ifadesi yukarıdakiyle aynıdır ancak takma adları yoktur:

Run SQLSELECT Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Customers.CustomerName
FROM Customers, Orders
WHERE Customers.CustomerName = 'Around the Horn' AND Customers.CustomerID = Orders.CustomerID

Takma adlar şu durumlarda yararlı olabilir:

  • Sorguda birden fazla tablo yer alıyor;
  • Sorgu işlevleri kullanır;
  • Sütun adları büyük veya okunaksız;
  • İki veya daha fazla sütun birleştirilir.