TOP

SQL Yorumları

SQL Yorumları

SQL Comments (Yorumlar), SQL ifadelerinin bölümlerini açıklamak veya SQL ifadelerinin yürütülmesini önlemek için kullanılır.


Yorumlar Microsoft Access veritabanlarında desteklenmez.

Tek satırlık yorum

Tek satırlık yorumlar -- ile başlar.

-- ile satırın sonu arasındaki herhangi bir metin dikkate alınmaz (yürütülmez).

Aşağıdaki örnekte açıklama olarak tek satırlık bir yorum kullanılmıştır:

--Select all:
SELECT * FROM Customers

Aşağıdaki örnek, bir satırın sonunu yok saymak için tek satırlık bir açıklama kullanır:

SELECT * FROM Customers -- WHERE City='Berlin'

Aşağıdaki örnek, ifadeyi yok saymak için tek satırlık bir açıklama kullanır:

--SELECT * FROM Customers;
SELECT * FROM Products;

Çok satırlı yorumlar

Çok satırlı açıklamalar /* ile başlar ve */ ile biter.

/* ile */ arasındaki metinler dikkate alınmayacaktır.

Aşağıdaki örnekte açıklama olarak çok satırlı bir yorum kullanılmaktadır:

/*Select all the columns
of all the records
in the Customers table:*/
SELECT * FROM Customers

Aşağıdaki örnek, birden çok talimatı yok saymak için çok satırlı bir açıklama kullanır:

/* SELECT * FROM Customers
SELECT * FROM Products
SELECT * FROM Orders
SELECT * FROM Categories */
SELECT * FROM Suppliers

Bir talimatın yalnızca bir kısmını yoksaymak için /* */ yorumunu da kullanın.

Aşağıdaki örnek, bir dizenin bir kısmını yoksaymak için bir açıklama kullanır:

SELECT CustomerName, /*City,*/ Country FROM Customers

Aşağıdaki örnek, bir talimatın bir kısmını yoksaymak için bir açıklama kullanır:

SELECT * FROM Customers WHERE (CustomerName LIKE 'L%'
OR CustomerName LIKE 'R%' /*OR CustomerName LIKE 'S%'
OR CustomerName LIKE 'T%'*/ OR CustomerName LIKE 'W%')
AND Country='USA'
ORDER BY CustomerName