TOP

SQL INNER JOIN

SQL INNER JOIN Opis

Słowo kluczowe INNER JOIN wybiera rekordy, które mają pasujące wartości w obu tabelach.


SQL INNER JOIN Składnia

SELECT column_name(s)
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name

SQL INNER JOIN

Baza demonstracyjna

Poniżej przykład z tabeli „Orders” („Zamówienia”):

ProductIDOrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
1102489051996-07-043
2102498161996-07-051
3102503441996-07-082

Oraz wybór z tabeli „Customers” („Klienci”):

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico

SQL INNER JOIN Przykład

Poniższa instrukcja SQL wybiera wszystkie zamówienia zawierające informacje o kliencie:

Run SQLSELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID
Słowo kluczowe INNER JOIN wybiera wszystkie wiersze z obu tabel, jeśli istnieje dopasowanie między kolumnami. Jeśli w tabeli „Orders” („Zamówienia”) znajdują się rekordy, które nie pasują do tabeli „Customers” („Klienci”), zamówienia te nie zostaną wyświetlone!

SQL INNER JOIN, aby połączyć trzy tabele

Poniższa instrukcja SQL wybiera wszystkie zamówienia zawierające informacje o kliencie i spedytorze:

Run SQLSELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Shippers.ShipperName 
FROM ((Orders INNER JOIN Customers 
    ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID) 
    
   INNER JOIN Shippers 
   ON Orders.ShipperID = Shippers.ShipperID)