ВГОРУ

SQL-Урок 1. Мова SQL. Основні поняття.

Для того, щоб почати вивчати SQL нам потрібно спочатку зрозуміти, що таке база даних.

Що таке База Даних?

База даних (БД) - це впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно, та зберігаються в одному місці. Якщо коротко, то найпростіша БД це звичайна таблиця з рядками та стовпцями у якій зберігається різного роду інформація (прикладом може слугувати таблиця в Excel).

Також, часто, з БД нероздільно пов'язують Системи управління базами даних (СУБД), які надають функціонал для роботи з БД. Мова SQL якраз і є частиною СУБД, яка здійснює керування інформацією в БД. Ми будемо вважати БД набором звичайних таблиць, які зберігаються в окремих файлах.

Отже, переходимо до SQL.


Що таке SQL?

SQL - це проста мова програмування, яка має небагато команд і якій може навчитися будь-який бажаючий. Розшифровується як Structured Query Language - мова структурованих запитів, яка була розроблена для роботи з БД, а саме, щоб отримувати/добавляти/змінювати дані, мати можливість опрацьовувати великі масиви інформації та швидко отримувати структуровану та згруповану інформацію.

Є багато варіантів мови SQL (які називаються "діалектами"), але у них всіх основні команди майже однакові.

Також існує і багато СУБД, але основними з них являються:

 • Microsoft Access
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • Oracle SQL
 • IBM DB2 SQL
 • PostgreSQL
 • Sybase Adaptive Server SQL
 • Щоб працювати з SQL кодом, нам потрібна буде одна з вище перелічених СУБД. Для навчання ми будемо використовувати СУБД Microsoft Access.

  SQL як і інші мови програмування має свої команди (оператори), за допомогою яких віддаються вказівки для вибірки даних.

  Щоб розглянути як працюють оператори SQL, ми будемо використовувати уявну БД з інформацією про реалізовану продукцію:

  Завантажити файл Завантажити файл Бази Даних для MS Access