TOP

Lekcja SQL 1. Język SQL. Podstawowe koncepcje.

Aby rozpocząć naukę SQL, musimy najpierw zrozumieć, czym jest baza danych.

Co to jest baza danych?

Baza danych (DB) to uporządkowany zbiór logicznie powiązanych danych, który jest współdzielony i przechowywany w jednym miejscu. W skrócie najprostsza baza danych to zwykła tabela z wierszami i kolumnami przechowująca różnego rodzaju informacje (przykładem może być tabela w Excel).

Również systemy zarządzania bazami danych (DBMS), które zapewniają funkcjonalność pracy z bazą danych, są często nierozerwalnie związane z bazą danych. Język SQL jest właśnie tą częścią systemu DBMS, która zarządza informacjami w bazie danych. Bazę danych będziemy rozpatrywać jako zbiór zwykłych tabel przechowywanych w oddzielnych plikach.

Przejdźmy więc do SQL.


Co to jest SQL?

SQL to prosty język programowania, który ma niewiele poleceń i może się go nauczyć każdy. Oznacza Structured Query Language - język zapytań strukturalnych, który został opracowany do pracy z bazą danych, a mianowicie do odbierania/dodawania/zmieniania danych, aby móc przetwarzać duże tablice informacji oraz szybko otrzymywać ustrukturyzowane i pogrupowane informacje.

Istnieje wiele odmian języka SQL (zwanych „dialektami”), ale wszystkie mają prawie takie same podstawowe polecenia.

Istnieje również wiele systemów DBMS, ale główne z nich to:

 • Microsoft Access
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • Oracle SQL
 • IBM DB2 SQL
 • PostgreSQL
 • Sybase Adaptive Server SQL
 • Do pracy z kodem SQL będziemy potrzebować jednego z wymienionych powyżej systemów DBMS. Do szkolenia będziemy używać systemu DBMS Microsoft Access.

  SQL, podobnie jak inne języki programowania, ma swoje własne polecenia (instrukcje), które służą do podawania instrukcji dotyczących wyboru danych.

  Aby zastanowić się, jak działają instrukcje SQL, skorzystamy z wyimaginowanej bazy danych zawierającej informacje o sprzedawanych produktach:

  Pobierz plik bazy danych MS Access