TOP

SQL CASE

SQL CASE Descriere

Expresia CASE SQL analizează condițiile și returnează o valoare atunci când prima condiție este îndeplinită (de exemplu, o instrucțiune if-then-else). Deci, de îndată ce condiția este îndeplinită, instrucțiunea va opri citirea și va returna rezultatul. Dacă nu este îndeplinită nicio condiție, este returnată valoarea din clauza ELSE.

Dacă nu există nicio parte din ELSE și condițiile nu sunt îndeplinite, se returnează NULL.


CASE Sintaxă

SELECT column1, column2, ...
CASE 
  WHEN condition1 THEN result1
  WHEN condition2 THEN result2
  WHEN conditionN THEN resultN
  ELSE result
END

Baza de date demonstrativă

Următorul este un exemplu din tabelul „OrderDetails” al bazei de date „Northwind”:

OrderDetailIDOrderIDProductIDQuantity
1102481112
2102484210
310248725
410249149
5102495140

SQL CASE Exemple

Următoarea instrucțiune SQL verifică condițiile și returnează o valoare atunci când prima condiție este îndeplinită:

Run SQLSELECT OrderID, Quantity,
CASE
  WHEN Quantity > 30 THEN 'The quantity is greater than 30'
  WHEN Quantity = 30 THEN 'The quantity is 30'
  ELSE 'The quantity is under 30'
END AS QuantityText
FROM OrderDetails

Această interogare SQL sortează clienții după oraș (City). Cu toate acestea, dacă orașul este NULL, sortați după țară (Country):

Run SQLSELECT CustomerName, City, Country
FROM Customers
ORDER BY
(CASE
  WHEN City IS NULL THEN Country
  ELSE City
END)