TOP

SQL CASE

Opis SQL CASE

Wyrażenie SQL CASE sprawdza warunki i zwraca wartość, gdy spełniony jest pierwszy warunek (na przykład instrukcja if-then-else). Tak więc, gdy tylko warunek zostanie spełniony, instrukcja przestanie czytać i zwróci wynik. Jeśli żaden warunek nie jest spełniony, zwracana jest wartość z klauzuli ELSE.

Jeśli nie ma części ELSE i warunki nie są spełnione, zwracana jest wartość NULL.


CASE Składnia

SELECT column1, column2, ...
CASE 
  WHEN condition1 THEN result1
  WHEN condition2 THEN result2
  WHEN conditionN THEN resultN
  ELSE result
END

Baza demonstracyjna

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „OrderDetails” bazy danych „Northwind”:

OrderDetailIDOrderIDProductIDQuantity
1102481112
2102484210
310248725
410249149
5102495140

SQL CASE Przykłady

Poniższa instrukcja SQL sprawdza warunki i zwraca wartość, gdy spełniony jest pierwszy warunek:

Run SQLSELECT OrderID, Quantity,
CASE
  WHEN Quantity > 30 THEN 'The quantity is greater than 30'
  WHEN Quantity = 30 THEN 'The quantity is 30'
  ELSE 'The quantity is under 30'
END AS QuantityText
FROM OrderDetails

To zapytanie SQL sortuje klientów według miasta (City). Jeśli jednak miasto to NULL, posortuj według kraju (Country):

Run SQLSELECT CustomerName, City, Country
FROM Customers
ORDER BY
(CASE
  WHEN City IS NULL THEN Country
  ELSE City
END)