TOP

SQL GROUP BY

SQL GROUP BY Descriere

Instrucțiunea GROUP BY grupează rândurile cu aceleași valori în rânduri rezumative, cum ar fi „găsiți numărul de clienți din fiecare țară”.

Instrucțiunea GROUP BY este adesea folosită cu funcții agregate (COUNT(), MAX(), MIN(), SUM(), AVG()) pentru a grupa un set de rezultate pe una sau mai multe coloane.


GROUP BY Sintaxă

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
ORDER BY column_name(s)

Baza de date demonstrativă

Următorul este un exemplu din tabelul „Customers” („Clienți”) din baza de date „Northwind”:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

SQL GROUP BY Exemple

Următoarea instrucțiune SQL listează numărul de clienți din fiecare țară:

Run SQLSELECT COUNT(CustomerID), Country 
FROM Customers 
GROUP BY Country

Următoarea instrucțiune SQL listează clienții din fiecare țară, sortați de la cel mai mare la cel mai mic:

Run SQLSELECT COUNT(CustomerID), Country 
FROM Customers 
GROUP BY Country 
ORDER BY COUNT(CustomerID) DESC

Baza de date demonstrativă

Următorul este un exemplu din tabelul „Orders” („Comenzi”) din baza de date „Northwind”:

ProductIDOrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
1102489051996-07-043
2102498161996-07-051
3102503441996-07-082
4102518431996-07-081
5102527641996-07-092

Și eșantionul din tabelul „Shippers” („Expeditori”):

ShipperIDShipperNamePhone
1Speedy Express(503) 555-9831
2United Package(503) 555-3199
3Federal Shipping(503) 555-9931

GROUP BY împreună cu JOIN Exemplu

Următoarea instrucțiune SQL listează numărul de comenzi trimise de fiecare expeditor:

Run SQLSELECT Shippers.ShipperName, COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders 
FROM Orders 
LEFT JOIN Shippers 
ON Orders.ShipperID = Shippers.ShipperID 
GROUP BY ShipperName