TOP

SQL LEFT JOIN

SQL LEFT JOIN Descriere

Cuvântul cheie LEFT JOIN returnează toate înregistrările din tabelul din stânga (tabelul 1) și înregistrările corespunzătoare din tabelul din dreapta (tabelul 2).

Rezultatul va fi 0 intrări pe partea dreaptă dacă nu există nicio potrivire.


LEFT JOIN Sintaxă

SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name
În unele baze de date, LEFT JOIN se numește LEFT OUTER JOIN.

SQL INNER JOIN

Baza de date demonstrativă

În acest tutorial vom folosi celebrul exemplu de bază de date „Northwind”.

Mai jos este o mostră din tabelul „Customers” („Clienți”):

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Și eșantionul din tabelul „Orders” („Comenzi”):

ProductIDOrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
1102489051996-07-043
2102498161996-07-051
3102503441996-07-082
4102518431996-07-081
5102527641996-07-092

SQL LEFT JOIN Exemplu

Următoarea instrucțiune SQL va selecta toți clienții și orice comenzi pe care le pot avea:

Run SQLSELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID 
FROM Customers 
LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID 
ORDER BY Customers.CustomerName
Cuvântul cheie LEFT JOIN returnează toate înregistrările din tabelul din stânga (Clienți), chiar dacă nu există potriviri în tabelul din dreapta (Comenzi).