TOP

Instrucțiuni SQL


Operatori aritmetici SQL

Operator Descriere Exemplu
+ Adăuga Try
- La pachet Try
* multiplica Try
/ Divide Try
% Modul Try

Operatori SQL pe biți

Operator Descriere
& Pobitov I
| OR pe biți
^ OR exclusiv pe biți

Operatori de comparare SQL

Operator Descriere Exemplu
= Este egal cu Try
> Mai mult decât Try
< Mai puțin Try
>= Mai mare sau egal cu Try
<= Mai mic sau egal cu Try
<> Nu este egal cu Try

Instrucțiuni compuse SQL

Operator Descriere
+= Add este egal cu
-= Scăderea este egală cu
*= Înmulțirea este egală cu
/= Împărțiți egali
%= Modulul este egal cu
&= AND pe biți este egal
^-= Exclusiv pe biți este egal
|*= OR pe biți este egal

Instrucțiuni SQL logice

Operator Descriere Exemplu
ALL TRUE dacă toate valorile de subinterogare se potrivesc cu condiția specificată
AND TRUE dacă toate condițiile separate prin AND sunt TRUE Try
ANY TRUE dacă oricare dintre valorile de subinterogare se potrivește cu condiția specificată
BETWEEN TRUE dacă operandul este în intervalul de comparație Try
EXISTS TRUE dacă subinterogarea returnează una sau mai multe înregistrări Try
IN TRUE dacă operandul este egal cu una din lista de expresii Try
LIKE TRUE dacă operandul se potrivește cu modelul Try
NOT Afișează o înregistrare dacă condiția (condițiile) NOT TRUE Try
OR TRUE dacă oricare dintre condițiile separate prin OR este TRUE Try
SOME TRUE dacă oricare dintre valorile de subinterogare se potrivește cu condiția specificată