TOP

SQL GROUP BY

SQL GROUP BY Açıklama

GROUP BY ifadesi aynı değerlere sahip satırları "her ülkedeki müşteri sayısını bul" gibi özet satırlar halinde gruplandırır.

GROUP BY ifadesi genellikle bir sonuç kümesini bir veya daha fazla sütuna göre gruplandırmak için toplama işlevleriyle (COUNT(), MAX(), MIN(), SUM(), AVG()) birlikte kullanılır.


GROUP BY Söz Dizimi

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
ORDER BY column_name(s)

Gösteri veritabanı

Aşağıda "Northwind" veritabanının "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek verilmiştir:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

SQL GROUP BY Örnekler

Aşağıdaki SQL deyimi her ülkedeki müşteri sayısını listeler:

Run SQLSELECT COUNT(CustomerID), Country 
FROM Customers 
GROUP BY Country

Aşağıdaki SQL ifadesi her ülkedeki müşterileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralayarak listeler:

Run SQLSELECT COUNT(CustomerID), Country 
FROM Customers 
GROUP BY Country 
ORDER BY COUNT(CustomerID) DESC

Gösteri veritabanı

Aşağıda "Northwind" veritabanının "Orders" ("Siparişler") tablosundan bir örnek yer almaktadır:

ProductIDOrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
1102489051996-07-043
2102498161996-07-051
3102503441996-07-082
4102518431996-07-081
5102527641996-07-092

Ve "Shippers" ("Gönderenler") tablosundaki örnek:

ShipperIDShipperNamePhone
1Speedy Express(503) 555-9831
2United Package(503) 555-3199
3Federal Shipping(503) 555-9931

GROUP BY ve JOIN Örnek

Aşağıdaki SQL deyimi, her gönderici tarafından gönderilen siparişlerin sayısını listeler:

Run SQLSELECT Shippers.ShipperName, COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders 
FROM Orders 
LEFT JOIN Shippers 
ON Orders.ShipperID = Shippers.ShipperID 
GROUP BY ShipperName