ВГОРУ

SQL-Урок 2. Вибірка даних (SELECT)

Найпершим та найголовнішим оператором в SQL являється SELECT. З його допомогою ми можемо відбирати необхідні нам поля (колонки) з даними в таблиці.


1. Вибірка окремих полів.

Run SQLSELECT Product FROM Sumproduct

Бачимо, що наш SQL запит відібрав колонку Product з таблиці Sumproduct.

2. Вибірка кількох полів.

Припустимо, нам необхідно вибрати назву та кількість реалізованого товару. Для цього просто перераховуємо необхідні поля через кому:

Run SQLSELECT Product, Quantity FROM Sumproduct

3. Вибірка всіх стовпців.

Якщо ж нам необхідно отримати всю таблицю зі всіма полями, тоді просто ставимо знак зірочка (*):

Run SQLSELECT * FROM Sumproduct

Вітаю, Ви зробили перші SQL запити.

Всі оператори в SQL нечутливі до регістру, тому ви можете їх писати як великими буквами, так і маленькими (як правило, їх прийнято писати великими буквами, щоб розрізняти від назв полів та таблиць). Назви же таблиць та полів є, навпаки, чутливими до регістру та мають писатися точно як в БД.