TOP

SQL Dersi 2. Veri seçimi (SELECT)

SQL'deki ilk ve en önemli ifade SELECT'dir. Onun yardımıyla tablodaki ihtiyacımız olan verileri içeren alanları (sütunları) seçebiliriz.


1. Bireysel alanların seçimi.

Run SQLSELECT Product FROM Sumproduct

SQL sorgumuzun Sumproduct tablosundan Product sütununu seçtiğini görüyoruz.

2. Birden fazla alanın seçilmesi.

Diyelim ki satılan ürünün adını ve miktarını seçmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için gerekli alanları virgülle ayırarak listelememiz yeterlidir:

Run SQLSELECT Product, Quantity FROM Sumproduct

3. Tüm sütunların seçimi.

Tüm alanları içeren tablonun tamamını almamız gerekiyorsa, bir yıldız işareti (*) koymanız yeterlidir:

Run SQLSELECT * FROM Sumproduct

Tebrikler, ilk SQL sorgunuzu yaptınız.

SQL'deki tüm ifadeler büyük/küçük harfe duyarlı değildir, dolayısıyla bunları hem büyük hem de küçük harfle yazabilirsiniz (kural olarak, alan ve tablo adlarından ayırt etmek için bunları büyük harfle yazmak gelenekseldir). Tablo ve alanların adları ise büyük/küçük harfe duyarlıdır ve tam olarak veritabanındaki gibi yazılmalıdır.