TOP

Lekcja SQL 2. Wybór danych (SELECT)

Pierwszą i najważniejszą instrukcją w języku SQL jest SELECT. Za jego pomocą możemy wybrać w tabeli pola (kolumny) z danymi, których potrzebujemy.


1. Wybór poszczególnych pól.

Run SQLSELECT Product FROM Sumproduct

Widzimy, że nasze zapytanie SQL wybrało kolumnę Produkt z tabeli Sumproduct.

2. Wybór kilku pól.

Załóżmy, że musimy wybrać nazwę i ilość sprzedawanego produktu. Aby to zrobić, po prostu podajemy niezbędne pola oddzielone przecinkiem:

Run SQLSELECT Product, Quantity FROM Sumproduct

3. Wybór wszystkich kolumn.

Jeśli potrzebujemy całej tabeli ze wszystkimi polami, po prostu wstaw gwiazdkę (*):

Run SQLSELECT * FROM Sumproduct

Gratulacje, wykonałeś swoje pierwsze zapytania SQL.

We wszystkich instrukcjach SQL nie jest rozróżniana wielkość liter, dlatego można je pisać zarówno wielkimi, jak i małymi literami (z reguły zwyczajowo pisze się je wielkimi literami, aby odróżnić je od nazw pól i tabel). Natomiast w nazwach tabel i pól rozróżniana jest wielkość liter i muszą one być zapisane dokładnie tak, jak w bazie danych.