TOP

SQL LEFT JOIN

SQL LEFT JOIN Opis

Słowo kluczowe LEFT JOIN zwraca wszystkie rekordy z lewej tabeli (tabela 1) i odpowiadające im rekordy z prawej tabeli (tabela 2).

Jeśli nie ma dopasowania, wynikiem będzie 0 wpisów po prawej stronie.


LEFT JOIN Składnia

SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name
W niektórych bazach danych LEFT JOIN nazywa się LEFT OUTER JOIN.

SQL INNER JOIN

Baza demonstracyjna

W tym samouczku użyjemy słynnej przykładowej bazy danych „Northwind”.

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Customers” („Klienci”):

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Oraz przykład z tabeli „Orders” („Zamówienia”):

ProductIDOrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
1102489051996-07-043
2102498161996-07-051
3102503441996-07-082
4102518431996-07-081
5102527641996-07-092

SQL LEFT JOIN Przykład

Poniższa instrukcja SQL wybierze wszystkich klientów i wszelkie zamówienia, jakie mogą mieć:

Run SQLSELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID 
FROM Customers 
LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID 
ORDER BY Customers.CustomerName
Słowo kluczowe LEFT JOIN zwraca wszystkie rekordy z lewej tabeli (Klienci), nawet jeśli nie ma żadnych dopasowań w prawej tabeli (Zamówienia).