TOP

SQL LEFT JOIN

SQL LEFT JOIN Açıklama

LEFT JOIN anahtar sözcüğü, soldaki tablodaki (tablo1) tüm kayıtları ve sağdaki tablodaki (tablo2) karşılık gelen kayıtları döndürür.

Eşleşme yoksa sonuç sağ tarafta 0 giriş olacaktır.


LEFT JOIN Söz Dizimi

SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name
Bazı veritabanlarında LEFT JOIN, LEFT OUTER JOIN olarak adlandırılır.

SQL INNER JOIN

Gösteri veritabanı

Bu derste ünlü örnek veritabanı "Northwind"'yi kullanacağız.

Aşağıda "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek bulunmaktadır:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Ve "Orders" ("Siparişler") tablosundaki örnek:

ProductIDOrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
1102489051996-07-043
2102498161996-07-051
3102503441996-07-082
4102518431996-07-081
5102527641996-07-092

SQL LEFT JOIN Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi tüm müşterileri ve sahip olabilecekleri siparişleri seçecektir:

Run SQLSELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID 
FROM Customers 
LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID 
ORDER BY Customers.CustomerName
LEFT JOIN anahtar sözcüğü, sağdaki tabloda (Siparişler) eşleşme olmasa bile, soldaki tablodaki (Müşteriler) tüm kayıtları döndürür.