TOP

First Case LibreOffice için İşlev Calc

FIRSTCASE() Açıklama

FIRSTCASE() işlevi, metindeki ilk karakteri büyük harfe dönüştürmeyi amaçlamaktadır; örneğin "First case function".

First Case metindeki yalnızca ilk karakteri büyük harfe dönüştürür, diğer tüm harfleri değiştirmeden bırakır.

FIRSTCASE() işlevine benzer SENTENCECASE() , ancak metnin tamamındaki yalnızca ilk karakterin değişmesiyle farklılık gösterir.


Ana Özellikler İşlevler FIRSTCASE

Sözdizimi:

=FIRSTCASE(Text)

Parametreler:

Örnek Kullanım

FIRSTCASE() fonksiyonunun kullanımı kolaydır. Formüle herhangi bir metni girmeniz yeterlidir; LibreOffice Calc bunu otomatik olarak yeni bir büyük/küçük harfe dönüştürür:

=FIRSTCASE("total amount with VAT: 1000$")

Aşağıdaki sonuca sahip olacağız:

FIRSTCASE formula usage

Bu örnekte aşağıdaki değerler kullanılır:

Uzantı "YouLibreCalc.oxt"

"Uzantısını ayarlayarak FIRSTCASE() işlevini kullanabilirsiniz" YouLibreCalc.oxt ". Bundan sonra LibreOffice Calc'de açılacak tüm dosyalarda bu fonksiyon mevcut olacaktır.