TOP

VBA-Ders 4. Hücrelerle çalışma (Range)

Bu aralıkla nasıl çalışabileceğimizi düşünelim. Bunun için Excel içerisinde hem hücre aralıklarını hem de tek bir hücreyi içeren Range nesnesi bulunmaktadır. Bu aralıkla neler yapabileceğimize bakalım.


Aralığı seçin ve parametrelerini tanımlayın

Öncelikle bir aralık seçip parametrelerini tanımlamaya çalışalım:

Sub Test2() 'moonexcel.com.ua
  Dim cur_range As Range 'Range türünde bir değişken bildirin
  
  Set cur_range = Selection 'Seçilen aralığı Range nesnesine atıyoruz
  
  'Immediate penceresinde aralığın adresini, sütun ve satır sayısını görüntüleyelim
  Debug.Print cur_range.Address
  Debug.Print cur_range.Columns.Count
  Debug.Print cur_range.Rows.Count
End Sub

Bu kod ile seçilen hücreleri cur_range aralığımıza atadık. Daha sonra Debug.Print fonksiyonu yardımıyla aralık parametreleri Immediate değerlerinin önizleme penceresinde görüntülendi.


Adres aralığının $C$1:$E$5, sütun sayısının 3, satır sayısının 5 olduğunu görüyoruz.

UsedRange ile bir aralığı vurgulama

Ürün yelpazemizi başka bir şekilde nasıl vurgulayabileceğimizi düşünelim. Bunun için UsedRange kullanacağız

Sub Test() 'moonexcel.com.ua
  Dim cur_range As Range
  
	Set cur_range = ActiveSheet.UsedRange
	
	Debug.Print cur_range.Address
End Sub

Bu yöntemin avantajı, aralığı manuel olarak seçmenize gerek olmamasıdır; Excel bunu sizin için yapacaktır; bu, sayfada hangi hücrelerin doldurulduğunu analiz edecek ve yalnızca bunları seçecektir.