TOP

VBA-Ders 14.1. Excel işlevlerini kullanma

VBA İşlevler

VBA tasarımlarınızda kullanabileceğiniz birçok fonksiyona sahiptir.

Bu derste IsNumeric, Year, Split, Join, Array, Date, Chr vb.

Tüm ana VBA işlevlerinin bir listesini (her işlevin nasıl kullanılacağına ilişkin bir örnekle birlikte) VBA İşlevler bölümünde bulabilirsiniz.

Bu derste daha sonra göreceğimiz VBA kodunda alışılagelmiş EXCEL işlevlerini kullanmak da mümkündür.


EXCEL İşlevler

Excel işlevini VBA koduna eklemek için, WorksheetFunction yazın ve bir nokta (".") koyun, ardından bir işlevler listesi görünecektir:

İlgilendiğiniz herhangi bir Excel işlevini seçin (örneğin COUNTBLANK) ve bağımsız değişkenlerini doldurun:

WorksheetFunction Örnek

Aşağıdaki VBA makro örneğinde, "A1:D8" aralığındaki boş hücrelerin sayısını sayıyoruz, elde edilen değeri bir değişkende saklıyoruz ve ardından bunu bir iletişim kutusunda görüntülüyoruz:

Sub test()
     var_test = WorksheetFunction.CountBlank(Range("A1:D8"))
     MsgBox var_test
End Sub