TOP

VBA-Ders 3. Sayfalarla çalışma (Worksheet)

Bu koleksiyon, bir çalışma kitabındaki (Workbooks) bir dizi sayfadan (Sheets) oluşur. Sayfalarda hangi eylemleri yapabileceğimize bakalım.


Bir kitaptaki sayfa sayısı nasıl sayılır?

Öncelikle kitabımızın kaç sayfa olduğunu bulmaya çalışalım:

Sub Test() 'moonexcel.com.ua
	MsgBox (Str(Application.Workbooks.Item("Test.xls").Sheets.Count))
End Sub

Bu kod ile çalışma kitabındaki (Workbooks) "Test.xls" içindeki sayfa sayısını (Sheets.Count) görüntüleyen ekrana (MsgBox) bir mesaj çağırdık.

Bir sayfa yalnızca hücreleri değil aynı zamanda diyagramları da içerir. Ayrıca hesaplama tablosu gibi grafik de sayfa sayısına dahil edilecektir.

Bir kitaba sayfa nasıl eklenir

Sayfa koleksiyonuna kendi sayfalarınızı da eklemeniz mümkündür, bunun için bir Add yöntemi vardır. Bu yöntemin 4 parametresi vardır: Add(Before, After, Count, Type). Tüm bu parametreler isteğe bağlıdır. İlk ikisi, sayfanın yerleştirildiği yerden sorumludur. Daha sonra eklenecek sayfa sayısı Count ve sayfa türü Type. Türler örneğin bir e-tablo için xlWorkSheet ve bir grafik için xlChart olabilir. Konum belirtilmezse sayfa geçerli sayfaya göre eklenecektir.

Sub Test() 'moonexcel.com.ua
    Sheets.Add After:=Worksheets("Sheet3"), Count:=4
End Sub

Bu şekilde "Sheet3" sayfasından sonra 4 sayfa (Count:=4) ekledik. Ayrıca kitabın en sonuna bir sayfa da ekleyebilirsiniz:

Sub Test() 'moonexcel.com.ua
	Worksheets.Add
	ActiveSheet.Move After:=Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count)
End Sub

Bir sayfa nasıl gizlenir

Dilerseniz bazı harfler gizlenebilir. Ekranda harf biçiminde görmek istemediğiniz sabitleriniz veya hesaplamalarınız varsa bu kullanışlıdır. Bunun için Visible yöntemini kullanabilirsiniz. Bu özelliği TRUE veya FALSE'de ayarlayarak gerekli sayfayı kaldırabilir veya görüntüleyebilirsiniz.

Sub Test() 'moonexcel.com.ua
	ActiveWorkbook.Sheets("Sheet3").Visible = False
End Sub