TOP

VBA-Ders 5. Özellikler (Properties)

Bu yazımızda hücre içeriğini, hücrelerin kendisini ve harfleri kontrol etmek için VBA kodunun nasıl yazılacağını öğreneceğiz.

Özellik, nesnenin boyutu, rengi veya ekrandaki konumu gibi özelliklerinden birini ya da ekranda etkin olup olmadığı veya görünür olup olmadığı gibi davranışının bir yönünü tanımlayan bir nesne niteliğidir.

Bir nesnenin özelliklerini değiştirmek için özelliklerinin değerini değiştirmeniz gerekir.


1. Hücredeki değerleri yazın

Öncelikle editörü açın, bir modül ekleyin, bu makroyu oraya kopyalayın:

Sub Properties() 'moonexcel.com.ua
  Range ("A1")
End Sub

A1 hücresine döndük. Şimdi bu hücreyi kontrol etmeye çalışalım. Ne yapabileceğimizi görmek için Range ("A1")'den sonra bir nokta ekleyelim.

Value'yi seçin ve Tab'ye basın. Aşağıdaki kodu alacağız:

Sub Properties() 'moonexcel.com.ua
    Range ("A1").Value
End Sub

Value değeri hücrenin içeriğini görüntüler.

Şimdi A1 hücresine 35 değerini yazalım:

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Range("A1").Value = 35
  'A1 hücresinin değeri 35
End Sub

Şimdi hücredeki metni yazmaya çalışalım (bir metin değeri atarken çift tırnak içine alınmalıdır ""):

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Range("A1").Value = "Burada bir metin var"
End Sub

Makronun, son açtığınız sayfadaki değerleri görüntüleyeceğini unutmayın. Bu nedenle, kitabın herhangi bir sayfasındaki bir hücrenin içeriğini kontrol etmek için hücrenin tam yolunu yazmamız gerekecek, yani sayfanın adını kodun önüne eklememiz gerekecek, örneğin:

Seçenek 1. Harf adına başvuruyoruz - Sheets("Sayfa2").

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Sheets("Sheet2").Range("A1").Value = "Burada bir metin var"
  'Bunun anlamı: 2. sayfayı açın, A1 hücresini seçin ve değerine metin yazın.
End Sub

Seçenek 2. Mektubun adına göre değil, seri numarasına göre uygularız - Sheets(2).

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Sheets(2).Range("A1").Value = "Burada bir metin var"
End Sub

Benzer şekilde başka bir çalışma kitabındaki bir hücreye atıfta bulunmak istiyorsak kodun başına çalışma kitabının adını yazmamız gerekir:

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Workbooks("Book2.xlsx").Sheets("Sheet2").Range("A1").Value = "Burada bir metin var"
End Sub

Örneklerimizde Value parametresini belirtmemize rağmen aslında varsayılan olduğu için atlanabilir. Yani bu iki kod satırı eşdeğer olacaktır:

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Range("A1").Value = 35
  Range("A1") = 35
End Sub

2. Değerlerin silinmesi

Dersin başında kaydettiğimiz A1 hücresinden 35 değerini silelim:

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Range("A1").Clear
  'Anlamı: A1 hücresini seçin ve temizleyin
End Sub

3. Değerleri biçimlendirme

Font seçeneğini belirlerseniz hücreye uygulayabileceğiniz özelliklerin bir listesi görünür:

Biçimlendirme: metin boyutunu değiştirme

Hücreyi 35'e ayarlayalım ve yazı tipi boyutunu 8'e düşürelim:

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Range("A1") = 35
  Range("A1").Font.Size = 8
End Sub

Biçimlendirme: Metni kalın yapın

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Range("A1").Font.Bold = True
End Sub

Yağlı salgıları çıkarın:

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Range("A1").Font.Bold = False
End Sub

Biçimlendirme: Metni italik yapın

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Range("A1").Font.Italic = True
End Sub

Biçimlendirme: altı çizili metnin

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Range("A1").Font.Underline = True
End Sub

Biçimlendirme: yazı tipi türünü ayarlayın

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Range("A1").Font.Name = "Arial"
End Sub

Biçimlendirme: hücreyi renklendirme

Sub properties() 'moonexcel.com.ua
  Range("A1").Interior.ColorIndex = 6
End Sub