TOP

VBA-Ders 7.2. Koşullar (Koşullar)

If...Then...Else ve Select Case koşullarını kontrol etmenin yanı sıra aşağıdaki kontrolleri de kullanabiliriz:

 • veri türlerinin karşılaştırılması (IsNumeric, IsDate, IsEmpty, operatör Is Nothing işlevleri)
 • değişken türlerinin karşılaştırılması (VarType işlevi)
 • metin akışlarını karşılaştırma (operatör Like)

 • Veri türü kontrolü

  IsNumeric (önceki derste kullandığımız işlev), değer bir sayıysa TRUE (TRUE) değerini, - bir sayı değilse FALSE (FALSE) değerini döndürür:

  If IsNumeric(Range("A1")) = True Then 'DEĞER SAYI İSE...
  

  Aşağıdaki kod öncekiyle aynı etkiyi yaratır (yapının kendisi bir durum kontrolü olduğundan = True'yu eklememize gerek yoktur):

  If IsNumeric(Range("A1")) = True Then 'DEĞER SAYI İSE...
  

  Bir değerin sayı olup olmadığını kontrol etmek istiyorsak bunu iki şekilde yapabiliriz:

  If IsNumeric(Range("A1")) = False Then 'DEĞER BİR SAYI DEĞİLSE...
  
  If Not IsNumeric(Range("A1")) Then 'DEĞER BİR SAYI DEĞİLSE...
  

  IsNumeric'e benzer birkaç fonksiyona daha bakalım:

  If IsDate(Range("A1")) Then 'DEĞER TARİH İSE...
  
  If IsEmpty(Range("A1")) Then 'BOŞ İSE...
  
  If var_object Is Nothing Then 'NESNE TANIMLANMADIYSA...
  

  Bir değişkenin türünü kontrol etme

  Bir değişkenin türüne göre komutları yürütmek için VarType fonksiyonunu kullanmamız gerekecek.

  "=" işaretini girdiğimiz anda değişken türlerinin listesi görünecektir:

  If VarType(my_variable) = vbInteger Then 'EĞER my_variable değişken türü Integer ise ...
  

  Sabitlerin değerleri:

  Devamlı Değer
  vbEmpty0
  vbNull1
  vbInteger2
  vbLong3
  vbSingle4
  vbDouble5
  vbCurrency6
  vbDate7
  vbString8
  vbObject9
  vbError10
   If VarType(my_variable) = vbInteger Then 'EĞER my_variable değişken türü Integer ise ...
   'Şununla aynıdır:
   If VarType(my_variable) = 2 Then 'EĞER my_variable değişken türü Integer ise ...
  

  Metin Akışlarını Karşılaştırın (Like)

  Biraz önce aşağıdaki kod parçasını kullanmıştık:

  my_variable = "Example 12345"
  
  If my_variable = "Example 12345" Then '=> DOĞRU (TRUE)
  

  Bu durumda iki bant aynıdır ancak değişkenin "12345" değerini içerip içermediğini kontrol etmek istersek; diğer karakterleri dikkate almadan o zaman Like komutunu ve aradığımız değerin öncesinde ve sonrasında * (yıldız) operatörünü kullanmalıyız.

  Operatör * (yıldız işareti) şu şekilde çözülür: herhangi bir karakter veya karakter kümesi:

  my_variable = "Example 12345"
  
  If my_variable Like "*12345*" Then '=> DOĞRU (TRUE)
  

  # operatörünün (karma) kodu şu şekilde çözülür: 0'dan 9'a kadar herhangi bir tek sayısal karakter:

  my_variable = "Example 12345"
  
  If my_variable Like "Example 12###" Then '=> DOĞRU (TRUE)
  

  Şebeke? (soru işareti) şu şekilde çözülür: herhangi bir tek karakter:

  my_variable = "Example 12345"
  
  If my_variable Like "?xample?1234?" Then '=> DOĞRU (TRUE)
  

  Ayrıca belirli karakterleri veya bir dizi karakteri de aynı şekilde kullanabiliriz:

  my_variable = "Example 12345"
  
  If my_variable Like "[DEF]xample 1234[4-7]" Then '=> DOĞRU (TRUE)
  

  Şebeke! (ünlem işareti) ['den sonra eklenirse şu anlama gelir: köşeli parantez içine alınmayan herhangi bir karakter:

  my_variable = "Example 12345"
  
  If my_variable Like "[!GHIJ]xample 1234[!6-9]" Then '=> DOĞRU (TRUE)
  
  Bu bağlamda büyük harfler aynı küçük harflere eşdeğer değildir. Büyük ve küçük harfler arasında ayrım yapmak istemiyorsanız modülün başına Option Metni Karşılaştır komutunu yazmanız yeterlidir.