TOP

XML nedir?

Genişletilebilir işaretleme dili (eng. Extensible Markup Language , kısaltılmış XML), World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) tarafından, özellikle İnternet üzerinden farklı uygulamalar arasında alışveriş için hiyerarşik olarak yapılandırılmış veriler için işaretleme dilleri oluşturmak üzere önerilen bir standarttır. SGML işaretleme dilinin basitleştirilmiş bir alt kümesidir. XML belgesi metin karakterlerinden oluşur ve insanlar tarafından okunabilir.