TOP

Wzajemne powiązanie dwóch kolumn danych

Opis

Podczas pracy w programie Excel czasami konieczne jest połączenie dwóch lub więcej kolumn.

Może pojawić się pytanie: Jak szybko połączyć dane z dwóch kolumn z pustymi komórkami, które nie nakładają się na siebie? Bez żadnych formuł, makr itp. - po prostu używając myszki?

Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu poniżej.


Sformułowanie problemu

Proste zadanie. W nienakładających się komórkach znajdują się dwie kolumny danych:

Musimy połączyć dane z tych dwóch kolumn w jedną (na przykład do dalszych obliczeń itp.).

Rozwiązanie

Możemy zacząć myśleć o różnych formułach, makrach, ale jest na to prosty i elegancki sposób:

Skopiowane dane z drugiej kolumny zostaną wklejone do pierwszej. Jednocześnie puste komórki z drugiej kolumny zostaną pominięte podczas wklejania i nie będą miały wpływu na dane z pierwszej kolumny. Na koniec usuń drugą kolumnę.

Otrzymujemy następujący wynik:

Proste i skuteczne, prawda?

Powiązane artykuły: